Op eenvoudige wijze en zonder dat kennis van statistiek nodig is, leert dit boekje u de waarde van publicaties in medische of verpleegkundige tijdschriften te beoordelen. In het eerste hoofdstuk zal worden ingegaan op de vijf stappen van ebp en hoe de gevonden evidence geïmplementeerd kan worden. In de volgende hoofdstukken worden steeds een andere soort vraagstelling en studie (diagnostisch of therapeutisch) op basis van een voorbeeld van een probleem uit de klinisch verpleegkundige praktijk beschreven. Een toepasselijke checklist vergemakkelijkt de kritische beoordeling. Het laatste hoofdstuk beschrijft hoe u de kritische beoordeling van de vakliteratuur een vaste plaats kunt geven in uw eigen werkomgeving.

Download
PDF in RAR 0.67 Mb
In order to download the file(s), you should register an account, registration takes less than 60 seconds and cost you 20$ for 365 days (It helps keep the site running - We appreciate Your Support), give you unlimited access to all resources, JOIN TODAY