Vokabular engleskog jezika medicinske struke-Vocabulary of English language for students of medicine is collection of texts and tests intentionally made for students of medicine, but nowadays it is also complementary or invaluable addition for students of English language or language interpreters (translators). Apart from the Preface m written in Serbian, the whole BOOK is in English, and as previously mentioned consists of texts and tests. The BOOK is conceived as self-study edition and key is included.

Vokabular engleskog jezika medicinske struke je zbirka tekstova i testova čije je stvaranje motivisano potrebama vidljivim u praksi i čestim eksplicitno izraženim očekivanjima studenata medicine, isto kao i studenata jezika i prevodilaca koji se upuštaju u zahteve jezika struke, da im se ponude dodatni materijali za čitanje, vežbanje, rešavanje zadataka u vezi s vokabularom i vladanjem rečničkim bogatstvom engleskog jezika.
Sadržaj koji je ovde ponuđen sasvim sigurno može da koristi svima na svim poljima rada u okviru medicinske primene koji žele da uče i šire svoj rečnik engleskog jezika u ovoj posebnoj nameni. Vrlo širokoj publici na raznim nivoima i u različitim profilima specijalizacije ovakva zbirka bi morala da donese veliku praktičnu korist. Najpraktičnija strana ovako uobličene materije trebalo bi da se vidi u činjenici da ona omogućava samostalan rad, osim što, naravno, može da služi nastavnicima na svim nivoima-kao izbor tekstova, kao pregršt ideja za vežbanje, za davanje dodatnih primera, za sastavljanje zadataka pri proverama znanja.
Savremeni trenutak karakteriše se snažno oživljenim interesovanjima za vokabular engleskog jezika i njegovo usvajanje i obogaćivanje u opštem smislu, pa je razumljiva i težnja da se njim uspešno vlada i u grananju ka sve specifičnijim oblastima primene. Upravo iz tih razloga ova knjiga ne izlaže i ne objašnjava gramatičku građu, već podrazumeva da svi njeni korisnici već vladaju određenom merom strukture kao okvirom koji će se popunjavati kvalitetom u smislu što bogatijeg i što efikasnijeg rečnika, opšteg ali i postepeno sve stručnijeg. Zbog toga je prva celina koju ona donosi sastavljena od originalnih materijala iz priznatih savremenih udžbenika, enciklopedijskih i popularnonaučnih publikacija, kao i od tekstova iz odabrane beletristike i kvalitetne dnevne štampe, čime se obezbeđuju svežina i raznovrsnost.
Svi izloženi tekstovi pretrpeli su minimalno prilagođavanje potrebama ovakve zbirke, makar samo u smislu neophodnih skraćivanja. Zatim se naročita pažnja posvećuje brojnim izdvojenim rečima i izrazima, čije su upotrebe dočarane velikim brojem rečenica preuzetih iz kvalitetnih monolingvalnih rečnika. Prevoda nema, kako bi korisnici bili podstaknuti da se vraćaju tekstovima i rečeničnim primerima u cilju shvatanja suštine značenja i specifičnih razuđivanja upotrebe. Na višim nivoima rada ovakva jednojezična priroda materijala je u stvari osnovni preduslov za začinjanje razgovora na različite teme, opšte i stručne, čime se prilazi idealnoj kombinaciji vladanja rečnikom i njegove primene na aktivan način -u neposrednoj komunikaciji ili u pripremanju samostalnih izlaganja.
I izvođačima nastave i studentima i svim drugim korisnicima od još većeg značaja bi morao da je drugi deo ovog priručnika, sastavljen od originalnih testova s višečlanim izborom koji svojim brojem i sadržajem prate prethodno izložene tekstove. Ukupan broj rečenica u njima, kao i ukupan broj reči i izraza izloženih u vidu ponuda za rešenja prava su potvrda bogatstva leksičkog fonda engleskog jezika. Pri tom se naročito misli na brojne specifične upotrebe i značenja leksičkih jedinica u različitim specijalizacijama medicinske nauke i prakse.
Savlađujući materijal koji je ovde izložen, inventivan nastavnik ali i raspoložen i predan student shvatiće da tekstovi i testovi koji su im ponuđeni služe prvenstveno olakšavanju rada na rečniku engleskog jezika, ali da pri angažovanom i umešnom korišćenju mogu i te koliko da doprinesu obnavljanju i utvrđivanju znanja o njegovim karakterističnim strukturama i opštim osobinama. Upravo iz tog razloga tekstovi i nisu razvrstani ni po jednom od mogućih stručnih i metodoloških kriterijuma određivanja redosleda, već su poređani sasvim neutralno, po alfabetskom redosledu početnih reči naslova, s uverenjem da će biti shvaćeni kao ravnopravni delovi jedne velike celine, čijem se osvajanju neprestano têži. Praktičan smisao takvog pristupa i takav način korišćenja materijala značili bi onda nagradu velikom trudu i opravdanje dobrim namerama koje su odredile njegovo prikupljanje, uobličavanje i izlaganje u elektronskoj formi, dostupnoj svima koji su zainteresovani.

N.B: Don't pay attention to cover page of the BOOK
Apart from the Preface written in Serbian, the whole BOOK is in English.


File Type: PDF File size: 2.20MB

Download:
In order to download the file(s), you should register an account, registration takes less than 60 seconds and cost you 20$ for 365 days (It helps keep the site running - We appreciate Your Support), give you unlimited access to all resources, JOIN TODAY